نمونه اجرا شده آزمون وکسلر با تفسیر رایگان , تست انجام شده وکسلر (نمونه اول)
تعداد صفحات: 19 نوع فایل: WORD قسمتی از متن: فرم ثبت مقیاس هوش وکسلر برای بزرگسالان (نمونه اجرا شده) آزمونهای عملی و کلامی: 1- اطلاعات عمومی 2- درک مطلب 3- حساب ...
قیمت محصول : 5,000 تومان
خرید، دانلود و توضیح
نمونه اجرا شده آزمون وکسلر با تفسیر رایگان , نمونه ازمون وکسلر کودکان (دو نمونه)
تعداد صفحات: 13 ( دو نمونه) نوع فایل: WORD قسمتی از متن نمونه اول: معرفی آزمودنی تعریف هوش ...
قیمت محصول : 9,000 تومان
خرید، دانلود و توضیح
نمونه تفسیر تست وکسلر کودکان , نمونه انجام شده تست وکسلر کودکان (نمونه دوم)
تعداد صفحات: 4 نوع فایل: WORD قسمتی از متن: در خرده آزمون ادراک: نمره پایین نشان دهنده ضعف درآگاهی از واقعیت،شناخت وهوشیاری نسبت به جهان روزمره،درک وفهم محیط اجتماعی (قوانین اخلاقی- قضاوت اجتماعی) می ...
قیمت محصول : 6,000 تومان
خرید، دانلود و توضیح
نمونه انجام شده وکسلر کودکان , نمونه اجرا شده آزمون هوش کودکان وکسلر (نمونه اول)
تعداد صفحات: 9 نوع فایل: WORD قسمتی از متن: معرفی آزمودنی تعریف هوش گام اول – گزارش نمرات معیارو رتبه درصدی خرده مقیاس ها و ...
قیمت محصول : 6,000 تومان
خرید، دانلود و توضیح
نمونه تفسیر تست میلون , نمونه انجام شده میلون (دو نمونه)
تعداد صفحات: 21 (دو نمونه اجرا شده آزمون میلون) نوع فایل: WORD قسمتی از متن نمونه اول: مشخصات معاینه وضعیت روانی ...
قیمت محصول : 16,000 تومان
خرید، دانلود و توضیح
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15