تفسیر تست ریون بزرگسالان ، نمونه تفسیر تست ریون (نمونه اول)

نمونه اجرا شده آزمون ریون بزرگسالان

تعداد صفحات: 6

نوع فایل: WORD


+ فایل هدیه:

راهنمای آزمون ماتریس های پیشرونده ریون
(9 صفحه word)


فهرست مطالب:

پاسخنامه آزمودنی

کلید نمره گذاری ریون

تفسیر نتایجقسمتی از متن:

آزمودنی 44 سوال از 60 سوال را در مدت زمان 35 دقیقه درست پاسخ داده است.

طبق جدول 2 (معادل های هوش بهر برای نمره های خام در سنین مختلف) در محل تلاقی نمره خام 44 و سن 11 سال، هوشبهر 124 مشاهده می شود، بنابراین ضریب هوشی آزمودنی 124 است.

با توجه به جدول 3 (رتبه درصدی هر یک از نمره های معادل هوش بهر)، آزمودنی در رتبه درصدی ........


78,000 -

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید


n1 raven b_1678385333_59543_12354_1837.zip0.65 MB

خرید محصول

پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 78,000 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت