نمونه تفسیر تست ریون ، تفسیر تست ریون بزرگسالان (نمونه دوم)

تعداد صفحات: 6

نوع فایل: WORD


+ فایل هدیه:

راهنمای آزمون ماتریس های پیشرونده ریون
(9 صفحه word)


فهرست مطالب:

پاسخنامه آزمودنی

کلید نمره گذاری ریون

تفسیر نتایج


قسمتی از متن:

آزمودنی در طول آزمون حالت نرمال داشت، به سوالات با سرعت مناسبی پاسخ می داد، ارتباط چشمی خوبی داشت و اضطراب نداشت.

آزمودنی 45 سوال از 60 سوال را در مدت زمان 33 دقیقه درست پاسخ داده است.

طبق جدول 2 (معادل های هوش بهر برای نمره های خام در سنین مختلف) در محل تلاقی نمره خام 45 و سن 17 سال، هوشبهر 108 مشاهده می شود، بنابراین ضریب هوشی آزمودنی 108 است.

با توجه به جدول 3 (رتبه درصدی هر یک از نمره های معادل هوش بهر)، آزمودنی در رتبه درصدی ............

78,000 -

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید


n2 raven b_1678564911_59595_12354_1899.zip0.50 MB

خرید محصول

پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 78,000 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت